Magdalena Tusińska (Supińska)

Lekarz weterynarii

Aabsolwentka WMW SGGW w Warszawie. Od początku studiów związana z medycyną “egzotyków” i z Pulsvetem. Jako internista pracuje głównie z zajęczakami, gryzoniami, jeżami i gołębiami miejskimi.

W 2022 r. roku ukończyła interdyscyplinarne studia podyplomowe na kierunku “prawa zwierząt” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Dzięki temu, jako przedstawicielka dwóch organizacji działających na rzecz zwierząt, zaczęła swoją przygodę również z prawną ochroną zwierząt. Ponieważ ciągle jej mało, doszkala się w zakresie medycyny ptaków w Ptasim Azylu Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Poza weterynarią i aspektami prawnymi pracuje w szeroko pojętej ochronie przyrody, głównie prowadząc inwentaryzacje przyrodnicze. Rodzinę ma dużą- w domu mąż-ornitolog, kot, gołębie, króliki, chomik i regularnie “tymczasy” różnych gatunków.