Kinga Prolejko

Absolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej w Warszawie. Na studiach aktywnie działająca w kole naukowym sekcji egzotycznej oraz współzalozycielka sekcji „one health”, gdzie badała w laboratorium choroby zoonotyczne zwierząt wolnożyjących i hodowlanych. Dzięki tej współpracy jest współautorką artykułu „ The Risk of False-Positive Serological Results for Paratuberculosis in Mycobacterium bovis-Infected Cattle”. W naszej przychodni zajmuje się opieką nad pacjentami szpitalnymi oraz interną. Aktywnie rozwija się biorąc udział w konferencjach dotyczących zwierząt egzotycznych. W pracy najbardziej lubi stany nagłe, okulistykę i geriatrię. Obecnie matka szczurzego stada, szynszyli, myszy i koszatniczek. Od niedawna też ślimaków. W przeszłości także psów, kotów, chomików, modliszek, patyczaków, królików. Jest również domem tymczasowym dla królików ze stowarzyszenia pomocy królikom – uszate serca Warszawy. W życiu prywatnym interesuje się kulturą różnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru azjatyckiego. Regularnie praktykuje jogę, a w chwilach wolnych rozwija się poprzez malarstwo.