Filip Rzepiński

Internista

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Ukończył specjalizację w zakresie chorób zwierząt nieudomowionych. Odbył staż naukowo-dydaktyczny w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej w Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarów Geometrycznych na Politechnice Warszawskiej, gdzie zapoznał się z technikami obrazowania, tj. mikrotomografia komputerowa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Zanim w 2017 roku trafił do lecznicy Pulsvet, zaczynając jako stażysta, zdobywał doświadczenie w warszawskim ZOO, czy lecznicy weterynaryjnej ArsVet. Interesuje go rozwój w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i nowoczesnych technik obrazowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i tatą dwóch synów i psa Gustawa.